fbpx

Copyrightdirektivet från EU förstör internet för kulturskapare

Det har skrivits och talats en hel del om det nya copyrightdirektivet från EU, jag behandlar det ur ett skapande perspektiv.

Piraterna seglar med Bryssel som mål var refrängen jag sjöng i en massa mp3-spelare sommaren 2009. Jag trodde att jag skulle kunna fira 10-årsjubileet av en av mina mest framgångsrika låtar på ett annat sätt än att åter igen börja jobba politiskt.

Artikel 11 och 13 i upphovsrättsdirektivet är det mest oigenomtänkta jag har hört talas om. Kortfattat så handlar Artikel 11 om att sociala medier ska börja betala licenser för att få sprida upphovsrättsskyddat material. Artikel 13 handlar om att man ska filtrera och blockera när en användare försöker ladda upp nånting som är upphovsrättsligt skyddat och inte täcks av licensen som det talas om i artikel 11.

Det är en självklarhet för mig som kulturskapare att JAG betalar alla nödvändiga licenser för att använda upphovsrättsskyddat material när jag skapar. Betalar jag licensen, eller använder material med fria licenser (t.ex Creative Commons), så har jag också rätten att sprida de verk jag skapar enligt licensvillkoren.

Enligt det nya upphovsrättsdirektivet måste jag fortfarande ha alla nödvändiga tillstånd för att använda upphovsrättsskyddat material i mina verk. Det man lägger till är att även de tjänster där jag publicerar verken ska ha de nödvändiga tillstånden.

Går copyrightdirektivet igenom så blir Facebook, YouTube, Twitter och andra internettjänster där jag publicerar mitt material också skyldiga att ha tillstånden och betala licenser för det material jag använder eller filtrera bort och hindra mig från att ladda upp upphovsrättsskyddat material.

Så länge jag väljer att spela på akustiska instrument i mina låtar, filma, fotografera och skriva allt material själv så tror jag att publiceringen och licenser inte är några stora problem. Då kan jag ge de sociala medierna tillstånd att publicera mina verk och allt är grönt.

Det är 2019 och verkligheten ser inte ut så.

Idag använder så gott som alla kulturskapare någon form av material där upphovsrätten innehas av någon annan.

I en videoproduktion kan upphovsrätten innehas av många olika upphovsrättsinnehavare, alla med olika licenser.

Bakgrundsmusiken är skriven av en person, inspelad av någon annan. Ljudeffekterna är inspelade av en tredje och videomaterialet är filmat av fyra olika personer. Det innebär att i den videoproduktion jag tog som exempel finns det minst åtta upphovsrättsinnehavare!

Det stora problemet jag ser med copyrightdirektivet är att de sociala medierna får kravet att inneha licenser för allt material som publiceras. I praktiken är det omöjligt.

Kravet på licenser måste ligga på den som skapar och laddar upp materialet!

Kan inte de sociala medierna bara skaffa licenserna?

Ok, jag använder YouTube som ett exempel. Den som tror att YouTube kommer att klara att inneha alla licenser kan börja med att titta på listan över de bolag jag använder material från och publicerar på bl.a YouTube.

  • Envato
  • Storyblocks
  • Epidemic Sound
  • Roland Cloud
  • Splice
  • Noiiz
  • EastWest
  • Toontrack
  • Native Instruments

Det var nio olika företag som bara jag använder licensierade tjänster och produkter från minst en gång per vecka.

Några av de företagen säljer också ett antal produkter som jag inte använder och då inte har licenser för. Hur kan någon tro att Facebook eller YouTube ska ha koll på licenser för alla produkter från bara dessa företag?

Lägger vi också till Creative Commons-licenserna, som det inte finns något riktigt register över, så går ekvationen att bolagen bakom de sociala medierna ska klara att följa lagarna verkligen inte ihop. Ingen annan än den som har producerat kan helt säkert veta om man följer en CC-licens eller inte.

Jag vet att jag ger mig in i debatten sent, tyvärr har jag förstått först nu hur illa upphovsrättsdirektivet faktiskt är. Jag har inte trott att det skulle kunna hindra kultur som har alla nödvändiga tillstånd.

Vill du veta mer om copyrightdirektivet och de problem det kommer att skapa? Här är några länkar och en väldigt bra video!

EU VILL FÖRSTÖRA INTERNET: Stoppa EUCD i Parlamentet! (Henrik Jönsson)

Vad hade Gudrun Schyman gjort?

Gudrun Schyman i Almedalen

När jag tänker igenom det jag har skrivit under de senaste veckorna om avvecklingen av landsbygden så undrar jag. Vad hade Gudrun Schyman gjort?

Jag är ingen stor beundrare av Gudrun Schyman i allmänhet, jag gillar inte heller Feministiskt Initiativ. Gudrun är ändå en politiker som jag beundrar för hennes idéer som ofta hittar fram till riksmedia. Ingen har väl glömt när Gudrun eldade upp 100 000 kronor i Almedalen?

Jag tror att vi behöver är någon liknande Gudrun Schyman, en person som vågar sticka ut och göra galna saker. Det hjälper inte att köra tysta eller högljudda protester, det behövs någon som vågar göra nånting som sticker ut ordentligt och som får ut budskapet i massmedia.

Kontakta mig om du vill vara #byskoleupproret’s Gudrun!

Jag är säker på att du finns där ute!

Jobba svart? Ja, varför inte!!!

I förra veckan skrev jag om Sandvikens Kommun som i olika grad ger oss boende på landsbygden sämre service än vad innevånarna i tätorten Sandviken har.

Eftersom inlägget fram till nu har lästs av runt 500 besökare så gissar jag att någon av Sandvikens Kommuns politiker har läst det. Ingen av Sandvikens Kommuns politiker har dock kommenterat det jag skrev.

På måndag 18.00 kör #byskoleupproret en protest mot nedläggningen av Hammarby Skola. Vi samlas vid Hammarby Skola för att visa att vi inte accepterar den försämrade servicen på landsbygden.

Det är en bra start, men jag tror inte att det är tillräckligt.

Jag tror och tycker att vi måste visa att det är allvar. ”Give em hell”, som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson skrev i ett SMS före budgetomröstningen i Riksdagen 2015.

Hur ger man Sandvikens Kommun detta helvete?

Naturligtvis genom att strunta i att betala den skatt som vi inte får tillbaka. Att betala skatt motiveras ofta med att vi ska vara solidariska mot varandra, att alla ska ha samma service och liknande begrepp.

Sandvikens Kommun har i många år prioriterat tätorten Sandviken före orterna på landsbygden. Vi som bor på landsbygden tvingas betala stora kostnader som andra kommuninnevånare har subventionerade. Då ser jag inte något moraliskt problem i att jobba svart.

Ska landsbygden betala full skatt för sämre service?

Jag har en fundering… Är det rätt att landsbygden betalar full skatt, trots att vi får sämre service?

Jag har tidigare bott i Gästrike-Hammarby och är nu bosatt i Storvik. Att jag inte bor kvar i Gästrike-Hammarby beror till stor del på att Gästrike-Hammarby har betydligt sämre kollektivtrafik än vad Storvik har.

Visst, jag har körkort, men jag vill inte sitta och köra till jobbet eller till andra aktiviteter. Då tar jag hellre bussen eller tåget. Den dåliga kollektivtrafiken gäller inte bara Gästrike-Hammarby. Även Åshammar och andra mindre samhällen i Sandvikens Kommun har inte alls lika bra kollektivtrafik som de större orterna.

På den tiden då jag bodde i Gästrike-Hammarby kontaktade jag en gång Sandvikens Kommun för att diskutera nattbussarna. Det gick då en nattbuss 02.10 från Gävle till Hofors, men det fanns  ingen anslutning till Gästrike-Hammarby eller Åshammar. Den anslutningen finns fortfarande inte. Svaret jag fick från en högt uppsatt politiker var att det inte är Sandvikens Kommuns ansvar att folk tar sig hem från krogen!

Det absurda i den storyn är naturligtvis att det är lika mycket X-trafiks ansvar att folk kommer hem från krogen. Sandvikens Kommun är delägare i X-trafik, det betyder att Sandvikens Kommun indirekt anser att man har det ansvaret för de kommuninnevånare som bor i de större orterna men inte i de mindre.

I mitt fall så handlade det inte om att jag skulle åka hem från krogen, jag skulle åka hem från jobbet…

De senaste dagarna har vi fått höra om nedläggning av högstadiet i Österfärnebo och nedläggning av skolan i Gästrike-Hammarby.
I Storvik, där jag bor, har man länge kämpat för att få en ny idrottshall men än så länge utan någon synligt resultat. Däremot satsar Sandvikens Kommun hårt på Göransson Arena.
I centralorten Sandviken betalas blomsterarrangemangen i centrum med skattepengar. På landsbygden får företagen själva betala om man vill ha några blommor!
I centralorten Sandviken betalas snöröjningen med skattepengar. På landsbygden tvingas villaägarna betala snöröjningen själva, genom så kallade ”vägföreningar”.

Jag är övertygad om att det finns fler exempel på detta orättvisa system där boende på landsbygden inte får samma service som de som bor i centralorten. Trots det så betalar vi lika mycket skatt! Jag tycker dock inte att det behövs fler exempel, däremot behövs det ett svar från Sandvikens Kommuns politiker.

Tycker ni att det är rätt att vi betalar full skatt för sämre service?
Om inte, vad kommer ni att göra för att förändra det?

Radio Sandviken struntar i Sandvikens Kommuns ytterområden

För ungefär en vecka sedan tog jag kontakt med Radio Sandvikens styrelse med en förfrågan om stationen vill göra en direktsändning från Storvik. Man ska arrangera en paneldebatt om bygget av en ny idrottshall i Storvik, i panelen kommer Sandvikens samtliga politiska partier och representanter för Storviks föreningsliv att medverka. En ny hall har länge varit ett önskemål för Storviks idrottsföreningar, Sandvikens Kommun satsar mycket på Göransson Arena och Jernvallenområdet medan Storviks föreningar har stora problem med att få verksamheten att fungera i lilla Parkhallen.

Nu har jag fått svaret från Radio Sandviken.

Radiostationens styrelse påstår att man inte har de resurser som krävs för att sända paneldebatten.

Jag vet att man har resurser till att sända.  För en tid sedan visade Daniel Thimerdal, då ordförande men idag anställd på Radio Sandviken, mig utrustning som man har investerat i efter jag slutade på stationen. Enligt Thimerdal har utrustningen gjort det enklare att direktsända utanför Radio Sandvikens studio, så enkelt så även en person utan större tekniska kunskaper ska klara av att sända med den.

När jag var verksam på Radio Sandviken hade vi inte alls lika enkel utrustning men genomförde ändå många sändningar från olika platser i hela kommunen. Det gör så jag inte alls förstår hur man kan påstå att man inte kan genomföra sändningen.

Det hör till saken att Radio Sandviken inte behöver lägga ner särskilt stora resurser på att sända debatten. Det kommer ändå finnas mikrofoner och ett högtalarsystem på plats, det kommer att finnas en ljudtekniker för högtalarsystemet och Radio Sandviken kan sända ut samma ljud som hörs i högtalarna.

Radio Sandviken behöver endast skicka ut en person till Storvik. En person som ansluter den utrustning Thimerdal visade mig till en bredbandsanslutning och stannar kvar under debatten för att kontrollera så deras sändning fungerar. Det enda som kan behövas extra är en bredbandsanslutning, något som jag ännu inte vet om det finns i lokalen. Trots att ljud tar mycket datatrafik så låter jag gärna Radio Sandviken använda min 4G-anslutning om det inte går att lösa på annat sätt.

Radio Sandviken gör direktsändningar från Drömfabriken, Jernvallen och Sandvikens Kommunfullmäktige vid flera tillfällen per år men meddelar nu att ett evenemang i Storvik, runt 2 timmar långt, har man inte resurser till att direktsända.

Som boende i Storvik blir jag riktigt frustrerad när jag vet att Radio Sandviken har olika typer av inkomster och bidrag från Sandvikens Kommun i storleksordningen 40  – 50 000 kronor per år. Dessa pengar används till att ofta sända från evenemang i tätorten Sandviken men man påstår att det inte finns resurser till att sända några timmar från Storvik. Sedan jag slutade vara aktiv har stationen inte genomfört någon direktsändning utanför tätorten Sandviken.

Det gör att jag bara kan konstatera att Radio Sandviken struntar i kommunens ytterområden och satsar endast på sändningar från tätorten Sandviken.

Tänk om Yasri Khan hade haft Asperger?

Jag har läst en del om Yasri Khan och händelsen när han vägrade skaka hand med en kvinnlig reporter.

Yasri Khan är muslim och vill inte skaka hand med kvinnor. Jag själv har Asperger och har inga större problem med fysisk beröring, däremot så vet jag att många aspergare har problem med fysisk beröring. Jag själv kan skaka hand med alla jag träffar, det är inga problem, men ingen aspergare är lik någon annan så hur jag är ska inte appliceras på alla andra med Asperger.

Yasri Khan hänvisar till sin religion och sitt personliga val, det har han naturligtvis full rätt att göra. Vi med Asperger hänvisar till vårt funktionshinder, det har vi också full rätt att göra.

Men frågan jag ställer mig är hur media och allmänheten hade ställt sig om Yasri Khan hade varit aspergare och hänvisat till sitt funktionshinder istället för att hänvisa till sin religion och sitt personliga val .

Jag tror tyvärr att slutresultatet hade varit det samma, kanske med en mer human vinkling, men ändå det samma. Tyvärr talas det väldigt mycket i samhället om att vi ska gilla olika, men när det då kommer en person som är olika då accepteras det inte att man är olika.

Och hur stor betydelse har det att någon inte vill skaka hand?
Jag själv skulle inte ta någon större notis till det, om den som inte vill skaka hand med mig bara förklarar varför den inte vill göra det så skulle jag bara acceptera förklaringen och sedan är det inte mycket mer med det. Visst, som västerlänning och uppväxt med handskakning som en del i de ”sociala koderna” skulle jag nog tycka att det är märkligt – men inte mer än så.

Jag tror att fallet med Yasri Khan handlar om brott mot de sociala koderna. På samma sätt som att vi med Asperger dagligen faller på grund av att vi bryter mot, och inte har förståelse för, de sociala koderna så gjorde Yasri Khan ett brott mot de sociala koderna och ramlade av samhällets accepterande.

Så detta ser jag som ytterligare ett exempel på att det tyvärr inte alls är tillåtet att vara annorlunda i dagens samhälle, har du en annan religion, ett funktionshinder, en annorlunda politisk åsikt eller bara väljer att inte göra som alla andra då knuffas du bort från möjligheterna att gå framåt.

Simon Ådahl skänker bort pengar, Jimmie Åkesson tjänar mer pengar!

”Jimmie Åkesson inför slutdebatten” av Frankie Fouganthin – Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har spelat in en cover på Simon Ådalhs låt ”Jag tänker be för Sverige”, det har många tidningar skrivit om under det senaste dygnet.

Att Simon Ådahl också har lovat att skänka alla sina intäkter till flyktingar skrivs det också om. Med rubriker som ”Jimmie Åkesson släpper låt – intäkterna går till flyktingar” (DN) och ”Intäkterna från Åkessons låt till flyktingar” (SVT) berättar media att Simon Ådahl inte gillar att Sverigedemokraternas partiledare har spelat in och släppt låten, men vill inte heller bråka om det och därför har han bestämt att alla hans intäkter som upphovsman ska skänkas till flyktingar.

Läser man dessa artiklar kan man lätt få bilden av att ett köp av singeln också ger pengar till flyktingarna. Det är visserligen ingen osanning, det man inte skriver är att det mesta av intäkterna från en såld låt på iTunes går inte alls till upphovsmannen. Det gäller för övrigt även om skivan köps fysiskt.

Inget massmedieföretag har reflekterat över att upphovmannens del i intäkterna från digital försäljning och streaming är ytterst låga. Jag utgår ifrån att Jimmie Åkesson och hans band inte får mindre betalt än vad någon annan artist utan skivkontrakt med något multinationellt bolag får och där ser fördelningen ut så här:

Av de 9 kronor en låt på iTunes kostar får:

Staten: 1,80 kronor (Moms)
Apple: 2,40 kronor
Artisten: 4 kronor

Kvar till upphovsmannen blir endast 80 öre per såld låt!

Jag tycker att det är synd att journalister, som jag förutsätter inte vill propagera för SD-medlemmars singelsläpp, gör en sån blunder och inte skriver i sina artiklar att ett eventuellt köp ger 4 kronor till artisten men bara 80 öre till upphovsmannen – och i sista steget till flyktingarna.

För den som vill strunta i omvägen via Jimmie Åkesson och istället köpa Simon Ådahls originalversion, som för övrigt är riktigt bra, och betala den största delen av pengarna direkt till Simon: Här är den på iTunes, sista låten på EP’n

Hur tänker ni på Arbetsförmedlingen?

Långt inlägg, är du intresserad så läs men kommentera inte om du inte har läst hela!

Jag börjar bli riktigt irriterad på Arbetsförmedlingens kontor i Sandviken.

I mitten av augusti slutade jag min anställning på Radio Sandviken. Sedan dess har jag spelat väldigt mycket men jag har också försökt få hjälp från Arbetsförmedlingen att få en anställning.

Jag vet att det är väldigt svårt att få en anställning från Arbetsförmedlingen idag, men jag vet också att dom har metoder som kan göra det lättare att hitta ett jobb.

Till en början diskuterades en fortsatt anställning på Radio Sandviken och i samband med de diskussionerna gjordes också en utredning kring mina svårigheter, för att bedöma möjligheten till ett lönebidrag. Efter en del räknande så kom man fram till att föreningen skulle, trots lönebidrag, inte ha råd med de fortsatta lönekostnaderna.

Därför tog jag upp frågan om vilka andra sätt Arbetsförmedlingen kunde hjälpa till på och fick ett stort antal lönebidrag upprabblade. Jag själv visste att det finns nånting som heter Sius och står för Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd och tog därför upp det med min kontaktperson på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen skriver själva i sitt PDF-blad:

Kan jag få stödet?
Du kan få särskilt introduktions- och uppföljningsstöd av en SIUS-konsulent om du är arbetssökande och:

Har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning
Har behov av särskilt stöd inför och under en anställning.

Jag har förklarat för min arbetsförmedlare att på grund av mina neuropsykatriska funktionssätt så har jag stora svårigheter i att kontakta arbetsgivare själv och att jag även har en nedsatt arbetsförmåga på grund av två olika funktionsnedsättningar, Asperger och ADD är två funktionsnedsättningar och märkligt nog så räknas det som en funktionsnedsättning på en arbetsplats att man inte klarar av att ta raster från jobbet, att man hela tiden vill jobba och att man hellre pratar om arbetet än att prata med kollegorna om vad dom har gjort med sin famlij i helgen eller på semestern! Det är den inställning jag har fått på samtliga arbetsplatser jag har varit på…

Därför anser jag att jag både har en nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och har behov av särskilt stöd inför och under en anställning, detta bör även min arbetsförmedlare ha kunnat läsa i den utredning som gjordes inför ett eventuellt lönebidrag på Radio Sandviken.

Hans svar var att han inte hade tänkt på att jag kunde gå under Sius, men att han skulle kolla upp det. Det här var ungefär två månader sedan, efter det samtalet har jag talat med honom en gång till och jag har även talat med en Siushandläggare vid ett tillfälle, men ingenting händer.

Nu har jag tagit direktkontakt med en av Siuskonsulenterna i Sandviken och hoppades på att dom, som jag hoppas har större kunskaper om NPF än övriga på Arbetsförmedlingen, skulle kunna hjälpa mig så jag får den hjälp jag behöver.

Det jag fick veta var på gränsen till en chock: Siuskonsulenterna, som jobbar med det här dagligen och som förstod mig och mina problem (enligt vad den sa till mig på telefon), har ingenting att säga till om vad det gäller placeringar i deras avdelning. Det görs av den ansvariga arbetsförmedlaren…

När jag fick veta detta så förvånar det mig inte längre över att jag så gott som varje vecka läser om någon med NPF som har problem med Arbetsförmedlingen. När de som jobbar med NPF inte har en chans att ta in arbetssökande med NPF förrän en arbetsförmedlare har godkänt det, då förvånar det mig inte alls att många med NPF har problem med den myndigheten!

Jag räknar med att kunskaperna inom NPF är lika dåliga hos Arbetsförmedlingens personal som i det övriga samhället…

Fortsättning följer…

Basinkomst kan vara på väg upp i regeringen

Jag har skrivit tidigare om basinkomst, eller medborgarlön som det också kallas.

Basinkomst är nånting som diskuteras fram och tillbaka och artiklar om basinkomst dyker upp på sociala medier med jämna mellanrum, men det händer för 17 ingenting i frågan! Nu hoppas jag att det kan börja hända nånting! Idag har ett debattinlägg om basinkomst, skrivet av några miljöpartister, publicerats i Svenska Dagbladet och nu börjar jag hoppas igen.

För mig som både är kulturskapare och samtidigt jobbar en del (just nu främst skriver om det) för att vi med namngivna funktionssätt ska få det lättare i livet känns det bra om ett regeringsparti tar tag i basinkomsten, båda grupperna skulle få stora fördelar med basinkomst.

Även om jag tror att Miljöpartiet kan få det svårt att få igenom frågan om basinkomst i regeringen idag så hoppas jag att man börjar arbeta för att kunna lyfta den senare, som jag skrev före valet så är det en av de frågor som avgör vilket parti jag röstar på…

Vargen kommer…

Tidigare idag skrev jag om Sverigedemokraternas väldigt lyckade annonskampanj på Östermalmstorgs T-banestation i Stockholm. Den blev så lyckad så jag tror till och med att de som protesterade igår kväll har hjälpt SD att minska kostnaden rejält! Jag gissar att ett riksdagsparti inte ställer upp på att betala full avgift för en reklamkampanj som skulle vara i två veckor men bara varade i två dagar

Nog om det!

I diskussionerna på sociala medier tycker jag mig se en tendens av  den gamla berättelsen om att vargen kommer, men något bakvänt, där tror jag också förklaringen till SD’s höga opinionssiffror ligger. Låt mig förklara:

För många år sedan varnade SD för islamiseringen i förorterna, då var det fördomar enligt övriga partier och SD var rasister. Nu går kvinnor i förorterna ut och berättar att det SD varnade för har blivit verklighet. För några år sedan talades det om att islamistiska trupper skulle försöka ta över västvärlden, nu kommer IS själva och säger att dom vill ta över västvärlden.

Allmänheten är trötta på att höra att vargen kommer (dvs, att stora farliga Sverigedemokraterna kommer) och därför ligger SD på 12,9% i Riksdagen och just nu på över 15% i opionsmätningarna.

Det enda sättet övriga partier kan minska SD’s stöd på är att man på allvar börjar bekämpa de riktiga extremisterna, istället för att bekämpa de demokratiskt valda extremisterna. Först då kommer de 12,9% som röstade på SD i det senaste valet att ändra sin åsikt och istället rösta på ett annat parti.